หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวง
4,000
ติดต่อสอบถาม

เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวง จ.พิจิร พิมพ์เศียรโล้น เนื้อโลหะผสม