หลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว
5,000
ติดต่อสอบถาม

เหรียญหล่อโบราณหลังเรียบ หลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว จ.พิษณุโลก ปี พ.ศ.2496