เหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกระพ้อม
9,500
ติดต่อสอบถาม

เหรียญหล่อโบราณอรุณเทพบุตรหลังยันต์ พ.ศ.2460 หลวงพ่อคงวัดบางกระพ้อม