พระพุทธชินราชครึ่งซีก
4,500
ติดต่อสอบถาม

พระพุทธชินราช เจ้าคุณศรี (สนธิ์) ออกวัดสุทัศน์ ปี 2493 รุ่นสงครามเกาหลี