นาคปรกกรุนาดูนพิมพ์เล็ก
20,000
ติดต่อสอบถาม

พระนาคปรกเนื้อดินพิมพ์เล็ก กรุพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม