พระเลี่ยงลำพูน
สอบถาม
ติดต่อสอบถาม

พระเลี่ยงเนื้อเขียว กรุวัดมหาวัน จ.ลำพูน