พระท่ามะปราง
4,000
ติดต่อสอบถาม

พระท่ามะปรางเนื้อดิน กำแพงเพชร