รูปหล่อหลวงพ่อแดงรุ่นแรกวัดทุ่งคอก
7,500
ติดต่อสอบถาม

รูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี