พระกริ่งอุบาเก็ง
สอบถาม
ติดต่อสอบถาม

พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี2506 ปลุกเสกโดย หลวงปู่ทิมวัดช้างให้ (พระครูวิสัยโสภณ)