เหรียญหล่อคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อย
35,000
ติดต่อสอบถาม

เหรียญหล่อคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อย (พระครูภาวนากิตติคุณ) วัดธรรมศาลา หนึ่งในเหรียญหล่อรุ่นแรก เนื้อโลหะผสม สร้างปี พ.ศ. 2497